Forældrekøb

Hvad er et forældrekøb?

Et forældrekøb er, når du som forældre vælger at købe en ejerbolig og lejer den ud til dit barn. Det kan for mange unge studerende være svært at finde en bolig i storbyerne i Danmark, og det kan derfor være fornuftigt, at købe en bolig dit barn/børn, hvis du som forælder har muligheden for det. Det kræver at du som forældre har en god økonomi og en høj friværdi.

Et forældrekøb kan give dit barn en mere rolig opstart på f.eks. studiestart. Der kan dog være flere fordele og ulemper forbundet ved et forældrekøb.

Billede af forældrekøb

Fordele ved et forældrekøb

Der er flere fordele forbundet ved et forældrekøb. Først og fremmest hjælper det som nævnt tidligere dit barn med, at få tag over hovedet. Det er især i storbyerne i Danmark, hvor det kan være svært at finde en god og billig leje lejlighed. Dit barn kan endvidere søge boligsikring og dermed ende med at bo relativt billigt. Forældrekøb kan i nogen tilfælde ende med, at være en rigtig god investering. Det er tilfældet hvis prisen på din den købte ejerlejlighed stiger. Dette så man især for nogle år siden, hvor priserne på ejerlejlighederne var attraktive og renterne rekordlave. Der kan også være en økonomisk fordel for jer forældre, netop fordi at der kan være en skattemæssigfordel forbundet ved et forældrekøb. Hvis dit barn ønsker at overtage ejerlejligheden, kan du som forældre sælge den til 85 procent af vurderingssummen.

 

Ulemper ved et forældrekøb

Der kan være ulemper forbundet ved et forældrekøb. En ulempe kan være, at dit barn fraflytter lejligheden før endt uddannelse, og du står dermed tilbage med en ekstra bolig, som der skal betales til. Derudover kan du risikere at tabe penge på lejligheden. Dette skyldes, at hvis boligpriserne falder, så vil du tabe penge ved et salg. Hvis du derimod opnår en fortjeneste ved et salg, så skal du betale skat af den medmindre du selv vælger at flytte ind. Når du laver et forældrekøb, skal du vælge mellem tre forskellige beskatningsformer, hvor det for de fleste kan være nødvendigt med rådgivning.

Tre beskatningsformer

Som nævnt overstående er der tre forskellige beskatningsformer, som du skal tage stilling til ved et forældrekøb. Den første beskatningsform er: skat efter de almindelige skatteregler. Her betaler du skat efter de almindelige regler, hvilket for mange er det nemmeste, men rent skattemæssigt kan det meget sjældent betale sig.

Dernæst er der beskatningsformen: virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen kan give en fordel fordi, at du kan fratrække renteudgifterne direkte i overskuddet. Derudover skal du betale mindre i AM-bidrag og eventuelt topskat. Der er forholdsvis mange krav der skal opfyldes ved denne beskatningsform.

Den sidste beskatningsform som du kan vælge er kapitalafkastordningen. Denne form er nemmere at administrere end virksomhedsordningen, og kan derfor være et godt alternativ. Der beregnes her et kapitalafkast, som beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Du betaler som følge heraf mindre i AM-bidrag og topskat end efter de almindelige skatteregler. Det kan derfor siges, at de sidste to beskatningsformer er dem, der giver mest økonomiske fordele for dig som forældre

Søg rådgivning hvis du overvejer et forældrekøb

Det kan for mange være svært og uoverskueligt, at danne sig et overblik for forældrekøb. Her kan især beskatningsformerne nævnes. Det kan derfor være en fordel at søge hjælp hos en rådgiver, som kan rådgive dig til hvilken beskatningsform der er den bedste for lige netop dig. Endvidere kan det også svært at vide om det er en god idé for dig og din økonomi at lave et forældrekøb samt om der er marked for det. Du kan søge rådgivnings hos banken og diverse ejendomsmæglere, men du skal huske at have i baghovedet at de også er sælgere. Det kan derfor være en fordel for dig, at søge rådgivning hos en uvildig finansiel rådgiver. En uvildig finansiel rådgiver er 100 procent på din side og har ingen interesse i, at sælge dig noget. Du kan derfor føle dig sikker og tryg gennem hele dit forældrekøb forløb. Hvis du overvejer at lave et forældrekøb så kan det anbefales, at du får rådgivning af en uvildig finansiel rådgiver.